Festa en Soesto (Laxe)

Agradecidos de poder participar na sesión «bermú» en Soesto.

Grande pueblo, grande a súa xente.