Colaboración ca TVG para o programa «Eu Quero»

Un vídeo vale máis ca 1000 palabras.