Festa en Soesto (Laxe)

Agradecidos de poder participar na sesión «bermú» en Soesto. Grande pueblo, grande a súa xente.